Waarom Zonnepanelen?

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf de energie van de zon benutten met zonnepanelen of een zonneboiler op je dak.

Zonnepanelen vindt je niet alleen op daken maar ook op veel grotere schaal: van zonneparken in Nederland tot grote zonnecentrales in Spanje, Duitsland en de VS of zelfs in de woestijn.

Tot aan de horizon zonnepanelen die met de zon meedraaien, of holle spiegels die stoommachines aandrijven. Zulke zonnecentrales voor elektriciteit bestaan al in Europa. Technici denken nog na over hoe woestijnen gebruikt kunnen worden als schatkamer van zonne-energie.

Zonnepanelen en milieu

Zonnepanelen zijn goed voor het klimaat omdat er minder fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) nodig zijn en de CO2-uitstoot dus afneemt.

Zo werken zonnepanelen

Zonlicht wordt via de zonnepanelen omgezet in gelijkstroom.
Dit kunnen wij niet gebruiken daarom dat we een omvormer nodig hebben om de gelijkstroom om te zetten in wisselstroom.
Deze wisselstroom wordt dan afgegeven naar het stroomnet in je huis zodat je dit kan gebruiken.
De stroom die je niet gebruikt wordt via de electriciteitsmeter terug gevoerd naar het electriciteitsnet.

Stap over op Zonne energie

Wilt u ook bijdragen aan een groener en beter milieu en ook nog eens jaarlijk veel geld besparen? meld u dan nu bij ons voor een vrijblijvend advies.